Seria S1000

S1000 to silnie działająca domieszka upłynniająca stworzona na bazie sulfonatu naftalenowo- formaldehydowego przeznaczona do produkcji betonu towarowego i dla zakładów prefabrykacji elementów betonowych. Stosować ją można zarówno w dodatnich jak i ujemnych temperaturach.

Szeroki zakres dozowania może mieć wpływ na przyśpieszenie lub opóźnienie czasu wiązania mieszanki betonowej. S1000 jest szczególnie przydatna do produkcji wysokiej jakości betonu we wszystkich klasach wytrzymałościowych.

 

ZASTOSOWANIE S1000 POZWALA OSIĄGNĄĆ:

  • poprawę zabudowania mieszanki betonowej,
  • zwiększenie płynności/spoistości mieszanki betonowej,
  • zwiększenie wytrzymałości mieszanki betonowej,
  • zwiększenie wodoszczelności betonu i zmniejszenie jego nasiąkliwości.

ZASTOSOWANIE:

  • do wszystkich typów cementu,
  • do betonów towarowych,
  • do betonów prefabrykowanych,
  • do betonów sprężonych,
  • do betonów zbrojonych.