Seria Politech

POLITECH 1 jest to wysokoefektywny superplastyfikator na bazie eterów polikarboksylowych. Dzięki zmodyfikowanym
łańcuchom polimeru silnie upłynnia mieszankę betonową oraz powoduje bardzo wyraźny wzrost współczynnika
wytrzymałości. POLITECH 1 jest superplastyfikatorem dedykowanym do produkcji betonów wysokich wytrzymałości,
architektonicznych oraz samozagęszczalnych. Domieszkę można stosować w ujemnych i dodatnich temperaturach.

 

ZASTOSOWANIE POLITECH 1 POZWALA OSIĄGNĄĆ:

 •  szybkie wiązanie mieszanki betonowej,
 • zwiększenie płynności/spoistości mieszanki betonowej,
 • zwiększenie wytrzymałości początkowej/końcowej,
 • zwiększenie parametrów betonu takich jak wytrzymałość, szczelność, trwałość,
 • zmniejszenie zawartości wody zarobowej z zachowaniem płynności,

ZASTOSOWANIE:

 • do betonu architektonicznego,
 • do betonów o wymaganej wczesnej wysokiej wytrzymałości,
 • do betonów sprężonych,
 • do betonów o wysokiej konsystencji, ASCC, SCC,
 • do betonów o wysokich wymaganiach wytrzymałościowych, wodoszczelnych oraz
  mrozoodporny