Seria P3000

P3000 jest domieszką hybrydową na bazie polimerów polikarboksylowych oraz lignoslulfonianów, o działaniu uplastyczniająco-upłynniającym. Przeznaczona do produkcji betonu towarowego oraz prefabrykacji. P3000 jest szczególnie przydatna do produkcji betonu towarowego o wydłużonym czasie urabialności mieszanki betonowej.

ZASTOSOWANIE P3000 POZWALA OSIĄGNĄĆ:

  • poprawę zabudowania mieszanki betonowej,
  • zwiększenie płynności/spoistości mieszanki betonowej,
  • zwiększenie wytrzymałości mieszanki betonowej,
  • zwiększenie wodoszczelności betonu i zmniejszenie jego nasiąkliwości.

ZASTOSOWANIE:

  • do wszystkich typów cementu,
  • do betonów towarowych,
  • do betonów prefabrykowanych,
  • do betonów zbrojonych.