JASOL Axial Rail Oil U

Olej osiowy JASOL Axial Rail Oil U

Olej osiowy JASOL Axial Rail Oil U przeznaczony jest głównie do smarowania łożysk ślizgowych parowozów, wagonów kolejowych i tramwajowych w okresie całego roku.

Normy, specyfikacje

ISO lepkość; VG 68
ISO L-AN; L-FC

Parametry

JASOL Axial Rail Oil U

Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 74
Temperatura płynięcia, [oC] -30
Temperatura zapłonu, [oC] 240

Pliki
msds pds