Napo-TECH 1

Napo-TECH 1 jest domieszką napowietrzającą, wprowadzającą do mieszanki betonowej stabilne mikropęcherzyki
powietrza. Zastosowanie domieszki powoduję zmniejszenie napięcia oraz równomierne rozmieszczenie pęcherzyków.
Znacząco zwiększa mrozoodporność oraz odporność na środki odladzające.

ZASTOSOWANIE:

  • do wszystkich rodzajów cementu,
  • do betonów towarowych,
  • do prefabrykacji,
  • do betonów specjalnych