JASOVOLT 65kV

Olej transformatorowy JASOVOLT 65kV

Olej transformatorowy JASOVOLT 65kV przeznaczony jest do izolacji i chłodzenia różnego rodzaju urządzeń elektrycznych, napełniania układów izolacyjnych, transformatorów, łączników elektrycznych, kondensatorów oraz kabli. Olej posiada bardzo dobre właściwości izolacyjne (wysokie napięcie przebicia i niską stratność
dielektryczną), bardzo dobrą odporność na utlenianie oraz właściwości deemulgujące.

Normy, specyfikacje

PN- EN 60296:2012
IEC 60296 wyd.4

Parametry

JASOVOLT 65kV

Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 10,5
Temperatura płynięcia, [oC] -50
Temperatura zapłonu, [oC] 140
Napięcie przebicia, kV, 67

Pliki
msds pds