JASOVEL 9, 19

Niskokrzepnący olej maszynowy JASOVEL 9, 19

Niskokrzepnący olej maszynowy JASOVEL 9, 19 przeznaczony jest do smarowania przelotowego i kąpielowego szybkoobrotowych elementów obrabiarek, maszyn włókienniczych oraz innych precyzyjnych elementów urządzeń, zgodnie z instrukcją smarowania.

Normy, specyfikacje

PN-ISO 6743-1: 2009, cz.1 Grupa A (układy smarowania przelotowego)
PN-ISO 6743-2:2009, cz.2 Grupa F (wrzeciona, łożyska i sprzęgła współpracujące)
PN ISO 3448: 2009
VG-6 (Jasovel 9)
VG-10 (Jasovel 19)

Parametry

Jasovel 9 Jasovel 19

Lepkość kinematyczna w temp. 20oC, [mm2/s] 10,2 /19,5
Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 6,0 /10,5
Wskaźnik lepkości – 90
Temperatura płynięcia, [oC] -42 /-35
Temperatura zapłonu, [oC] 135 /145

Pliki
msds pds