Jasol Turbine OIL TU 32, Jasol Turbine OIL TU 46, Jasol Turbine OIL TU 68

Olej turbinowy JASOL TURBINE OIL TU 32-68

Olej turbinowy JASOL TURBINE OIL TU –  przeznaczone są do smarowania i chłodzenia łożysk wzdłużnych i
poprzecznych turbin parowych, gazowych i wodnych. Mogą być również stosowane jako ciecze
hydrauliczne w układach regulacji i dostarczania oleju do skojarzeń trących, przekładni, tulei łączących
oraz innych urządzeń pomocniczych.

Normy, specyfikacje

PN-ISO 3448 VG: 32, 46, 68
PN-ISO 8068:2009
ISO 6743/5:1988. L-TSA
DIN 51 515 cz.1
PN-91/C-96099/15

Parametry

JASOL TURBINE OIL TU-32 /TU-46 /TU-68

Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 32,6 /44,2 /65,3
Wskaźnik lepkości 96 /95 /95
Temperatura płynięcia, [oC] -14 /-12 /-9
Temperatura zapłonu, [oC] 210 /220 /230
Czas rozwarstwiania się emulsji, [s] 300

Pliki
msds pds