Jasol Term 6

Olej grzewczy JASOL Term Oil 6

Olej grzewczy JASOL Term Oil 6 stosowany jest jako nośnik ciepła w zamkniętych systemach
grzewczych umożliwiających uzyskanie temperatury oleju do ok. 270°C, stosowanych; m.in.
w instalacjach produkcyjnych smarów i olejów smarowych oraz w nagrzewnicach i układach
olejowych do podgrzewania mas bitumicznych.

Normy, specyfikacje

ISO 6743/12 QB

Parametry

JASOL Term Oil 6

Lepkość kinematyczna w temp. 40o
C, [mm2/s] 48,5
Temperatura płynięcia, [oC] -15
Temperatura zapłonu, [oC] 255

Pliki
msds pds