Jasol Ship OIL 12/30, Jasol Ship OIL 12/40, Jasol Ship OIL 12/50

Olej okrętowy JASOL Ship Oil 12/30, 12/40, 12/50

Olej okrętowy JASOL Ship Oil 12/30, 12/40, 12/50 przeznaczony jest do smarowania wysokoprężnych silników
okrętowych pracujących w warunkach dużych obciążeń cieplnych. Może być również stosowany do
smarowania wysokoobrotowych silników w kutrach rybackich. Do silników zasilanych paliwem o
podwyższonej zawartości siarki.

Normy, specyfikacje

SAE: 30, 40, 50

Parametry

JASOL Ship Oil 12/30 12/40 12/50

Lepkość kinematyczna w temp. 100oC, [mm2/s] 11,5 14,3 18,5
Wskaźnik lepkości 98 96 94
Temperatura płynięcia, [oC] -24 -18
Temperatura zapłonu, [oC] 210 220 240
Liczba zasadowa [mg KOH/g] 12,5

Pliki
msds pds