Jasol Quench OIL 70

Olej do hartowania JASOL QUENCH OIL 70

Olej do hartowania JASOL QUENCH OIL 70 przeznaczony jest do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali, dla
których dopuszcza się małe deformacje geometryczne przy wymaganej odpowiedniej szybkości
chłodzenia.

Normy, specyfikacje

PN-ISO 6743-14:2012; Grupa U (obróbka cieplna)

Parametry

JASOL QUENCH OIL 70

Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 22,5
Temperatura płynięcia, [oC] -18
Temperatura zapłonu, [oC] 195
Szybkość chłodzenia, [°C/s] 95

Pliki
msds pds