Jasol Quench OIL 160

Olej do obróbki cieplnej JASOL QUENCH OIL 160

Olej do obróbki cieplnej JASOL QUENCH OIL 160 przeznaczony jest do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali stopowych i nawęglanych dla których wymagana jest wysoka czystość powierzchni hartowanych. Zalecana
temperatura kąpieli olejowej 160-1800C.

Normy, specyfikacje

PN-ISO 6743-14:2012; Grupa U (obróbka cieplna)

Parametry

JASOL QUENCH OIL 160

Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 210
Temperatura płynięcia, [oC] -12
Temperatura zapłonu, [oC] 225
Szybkość chłodzenia, [°C/s] 80

Pliki
msds pds