Jasol Quench OIL 120

Olej hartowniczy JASOL QUENCH OIL 120

Olej hartowniczy JASOL QUENCH OIL 120 przeznaczony jest do obróbki cieplnej elementów z żeliwa i stali
stopowych i nawęglanych dla których wymagana jest wysoka czystość powierzchni hartowanych.

Normy, specyfikacje

PN-ISO 6743-14:2012; Grupa U (obróbka cieplna)

Parametry

JASOL QUENCH OIL 120

Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 49
Temperatura płynięcia, [oC] -15
Temperatura zapłonu, [oC] 220
Szybkość chłodzenia, [°C/s] 88

Pliki
msds pds