JASOL Machine OIL AN 32 Z, JASOL Machine OIL AN 46 Z, JASOL Machine OIL AN 68 Z

Zimowy olej maszynowy JASOL Machine Oil AN-Z

Zimowy olej maszynowy JASOL Machine Oil AN-Z są to oleje “maszynowe zimowe” z zastosowaniem identycznym jak zwykłe oleje AN natomiast zawierają odpowiednie dodatki umożliwiające pracę w niskich temperaturach. Do smarowania lekko lub średnio obciążonych elementów roboczych maszyn i urządzeń przemysłowych, łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic, wrzecion oraz otwartych przekładni mechanicznych.

Normy, specyfikacje

PN-EN-ISO 6743-1
Rodzina L-AN ISO 3448 VG: 32, 46, 68
PN-88-C-96071

Parametry

AN-32 Z AN-46 Z AN-68 Z

Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 32,5 /46,5 /67,8
Wskaźnik lepkości 90
Temperatura płynięcia, [oC] -27 /-24 /-21
Temperatura zapłonu, [oC] 170

Pliki
msds pds