Jasol Hydraulic HV 22-68

Bezcynkowy olej hydrauliczny HV 46 JASOL Hydraulic HV 22-68 Zinc Free

Bezcynkowy olej hydrauliczny HV 46 JASOL Hydraulic HV 22-68 Zinc Free przeznaczony do pracy w
trudnych i bardzo trudnych warunkach, to jest przy wysokich ciśnieniach i zróżnicowanych
temperaturach. Cechuje się wysokim wskaźnikiem lepkości. Odpowiedni poziom własności
przeciwzużyciowych, doskonałej filtrowalności oraz wysokiej stabilności zapewni optymalną
eksploatację. Doskonały do pracy w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych. Nowa formuła
zapewnia znacznie lepsze właściwości eksploatacyjne.

Normy, specyfikacje

PN-EN-ISO 6743-4 – Grupa H (Klasyfikacja)
PN-ISO 3448 VG: 22-68
PN-ISO 11158:2012 HV
DIN 51 524 cz.2 HLP

Parametry

JASOL Hydraulic HV 22-68 Zinc Free 22 / 32 / HV 46 / 68

Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 23 / 33 / 47 / 69
Wskaźnik lepkości 145 / 143 / 141 / 140
Temperatura płynięcia, [oC] -38 / -31 / -27 / -25
Temperatura zapłonu, [oC] 180 / 190 / 195 / 200
Wydzielanie powietrza w temp. 50oC, max 4 / 12

Pliki
msds pds