Jasol GearTrans SP-CLP 68, Jasol GearTrans SP-CLP 100, Jasol GearTrans SP CLP 150, Jasol GearTrans SP-CLP 220, Jasol GearTrans SP- CLP 320, Jasol GearTrans SP-CLP 460, Jasol GearTrans SP-CLP 680

Olej do przekładni mechanicznych JASOL GEAR TRANS SP/CLP 68-680

Olej do przekładni mechanicznych JASOL GEAR TRANS SP/CLP 68-680 przeznaczone są do smarowania wysoko-obciążonych mechanicznych przekładni urządzeń przemysłowych, przenoszących często obciążenia udarowe np. maszynach budowlanych, maszyn pracujących w przemyśle wydobywczym oraz w innych
urządzeniach, w temperaturach pracy do 120oC. Stosowane są w przekładniach wymagających
użycia olejów o zwiększonej wytrzymałości warstwy smarnej na obciążenie (oleje zawierają dodatki
EP), dobrej stabilności termooksydacyjnej przy wymaganych właściwościach przeciwkorozyjnych
(względem żelaza i metali nieżelaznych).

Normy, specyfikacje

DIN 51 517, cz.3 CLP
ISO-L- CKC; ISO-L-CKD
PN-ISO 3448 VG:68 – 680
PN-EN ISO 6743-6; Grupa C
AGMA 9005-D94
U.S. Steel 224, 222, 223

Parametry

JASOL GEAR TRANS CLP/SP 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680

Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 66 / 98 / 145 / 215 / 310 / 450 / 670
Wskaźnik lepkości 95 / 90
Temperatura płynięcia, [oC] -21 / -18 / -12 / -9
Temperatura zapłonu, [oC] 190 / 215 / 225 / 230 / 235 / 240 / 245
Zdolność do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG, test A/8,3/90, stopień obciążenia niszczącego ≥12

Pliki
msds pds