Jasol GearTrans 68, Jasol GearTrans 100, Jasol GearTrans 150, Jasol GearTrans 220, Jasol GearTrans 320, Jasol GearTrans 460, Jasol GearTrans 680

Olej do przekładni przemysłowych JASOL GEAR TRANS 68-680

Olej do przekładni przemysłowych JASOL GEAR TRANS 68-680 przeznaczone są do smarowania średnio-obciążonych przekładni mechanicznych urządzeń przemysłowych, maszyn budowlanych, maszyn pracujących w przemyśle wydobywczym, w obrabiarkach oraz w innych urządzeniach, w temperaturach pracy nie przewyższającej 100oC.

Normy, specyfikacje

DIN 51 517, cz.1 C, cz.2 CL
ISO 12 925-1: CKC
ISO 3448 VG:68 – 680

Parametry

JASOL GEAR TRANS 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 / 680

Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 66 / 98 / 145 / 215 / 310 / 450 / 670
Wskaźnik lepkości 95 / 90
Temperatura płynięcia, [oC] -18 / -18 / -14 / -14 / -12 / -12 / -9
Temperatura zapłonu, [oC] 190 / 210 / 215 / 220

Pliki
msds pds