JASOL Ceramix N

Olej antyadhezyjny JASOL Ceramix N

Olej antyadhezyjny JASOL Cearamix N przeznaczony jest do powlekania form stosowanych
do produkcji prefabrykatów z betonu kruszywowego oraz komórkowego. Olej antyadhezyjny
JASOL Ceramix N nanoszony jest na powierzchnię form metodą natryskową.

Parametry

JASOL Ceramix N

Lepkość kinematyczna w temp. 40oC, [mm2/s] 41
Temperatura zapłonu, [oC] 258
Temperatura płynięcia, [oC] -14
Liczba zmydlenia, [mgKOH/g] 3,6

Pliki
msds pds