Dlaczego stosujemy oleje smarowe?

Jak sama nazwa wskazuje głównym zadaniem olejów smarowych jest ochrona przed zużyciem czyli właśnie „smarowanie”.

Jednak ilość zadań spełnianych przez współczesne oleje smarowe jest znacznie szersza. Dlatego też w tym dziale postaramy się pokrótce omówić funkcje jakie spełniają oleje zarówno w zastosowaniach w silnikach samochodów jak i w zastosowaniach przemysłowych.

Najważniejsze funkcje jakie spełniają współczesne oleje smarowe oraz własności jakimi muszą się cechować:

 1. Przeciwdziałanie zużyciu mechanicznemu czyli smarowanie
 2. Utrzymywanie układów w czystości – własności myjące
 3. Radzenie sobie z osadami – własności dyspergujące
 4. Ochrona przed korozją i rdzewieniem – stosowanie odpowiednich inhibitorów korozji
 5. Chłodzenie – odpowiednie odprowadzanie ciepła z układu
 6. Doszczelnienie smarowanego układu
 7. Stabilność oleju – wysoka odporność na utlenianie i ścinanie
 8. Niska skłonność do tworzenia piany – dbałość o zachowanie ciągłego dopływu oleju w magistrali olejowej
 9. Odporność na emulgowanie z wodą oraz zdolność do wydzielania zemulgowanej wody – parametr szczególnie istotny dla olejów hydraulicznych
 10. Czystość oleju
 11. Właściwości elektryczne – charakteryzują np. oleje transformatorowe
 12. Biodegradowalność – coraz ważniejsza w wielu dziedzinach jak np. leśnictwo, rolnictwo